ปรับตามรสนิยมของคุณเอง

ปรับตามรสนิยมของคุณเอง

สูตรข้าว
ข้าวเท่าไหร่ ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทนำฉันกินข้าวเยอะ แต่ฉันแนะนำให้คุณใช้ข้าวดิบ 2 ถ้วยกับน้ำ 21/2 ถ้วยสำหรับคน 4 คน กฎง่ายๆคือข้าวท…
Read More