Topplayตั้งน้ำมันงาในกระทะ

Topplayตั้งน้ำมันงาในกระทะ

สูตรเต้าหู้
ตั้งน้ำมันงาในกระทะ เลิกเต้าหู้ด้วยมือแล้วทอดสักครู่ Topplayเมื่อมันร้อนจัดให้ลบออกจากกระทะแล้ววางลงบนจาน เพิ่มน้ำมันดอกทานตะวันใน…
Read More