Topplayเคบับหมูเต้าหู้และดิน

Topplayเคบับหมูเต้าหู้และดิน

สูตรเต้าหู้
เคบับหมูเต้าหู้และดิน เคบับเหล่านี้มีรสชาติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยด้วยการเติมผักชีและน้ำปลาไทย การเติมเต้าหู้ช่วยให้เคบั…
Read More