เทคนิคเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับการเก็บรักษาอีกต่อไป

เทคนิคเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับการเก็บรักษาอีกต่อไป

สูตรอาหารทะเล
เช่นเดียวกับบาคาเลาโปรตุเกสแม้ว่าเทคนิคเหล่านี้จะไม่จำเป็นสำหรับการเก็บรักษาอีกต่อไปเรายังคงใช้มันในขณะที่เราเพลิดเพลินกับรสชาติแล…
Read More